#Vì sao bida ngã vàng? Các bảo quản và cách làm mới bi bida khi ngã vàng