#Efren Reyes | Cơ thủ châu Á nổi tiếng nhất U.S. Open Pocket Billiards Championship